BESKRIVELSE

Tredje modul handler om den gode stil på nettet, som er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. I dette modul opnår eleverne viden om sociale mediers placering i forhold til det offentlige og private rum, da skellet herimellem ofte udviskes ved brugen af sociale medier. Yderligere rummer materialet mulighed for, at eleverne selv skal reflektere over og drøfte i grupper, hvorfor det er vigtigt at holde den gode stil på nettet, samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke holder en god stil. I materialet bliver der ligeledes lagt vægt på den lovgivning, der findes om adfærd på nettet.

MÅL

Når forløbet er gennemført, kan eleverne følgende:

– Eleverne kan sætte sig i andres sted.

– Eleverne er bevidste om konsekvenserne af egne og andres ytringer på internettet.

– Eleverne ved, hvad forskellen er på det private rum og det offentlige rum.

– Eleverne ved, hvordan de kan være ansvarlig deltager på de sociale medier.

– Eleverne kan tage reflekteret stilling til situationer, der kan opstå i forbindelse med deres færden på internettet.

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber, saks, tegnestifter eller lærertyggegummi samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Print / læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPointet er linket til YouTube, derfor er det vigtig, at man i PowerPointen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videorne vist.