Digitale medier, og særligt sociale medier, er elevernes primære forum for fællesskaber og ret væsentlige for, hvordan de unge mennesker lærer og udvikler deres identitet. Vi har et ansvar for, at eleverne kender til teknologiens udvikling og teknologiens spilleregler. Vi har et medansvar for digital dannelse i skolen.

Eleverne har behov for hjælp til at reflektere over forskellige situationer, som de oplever i deres eget liv. De har behov for fortællinger i øjenhøjde og veludviklede opgaver, der er til at forstå.

Hent gratis undervisningsmateriale i digital dannelse

Derfor har Danske Skoleelever i samarbejde med TDC Group udviklet undervisningsmaterialet WiFive, som tager udgangspunkt i elevernes hverdag. Det er ganske gratis: Færdige powerpoints, lærervejledning, konkrete eksempler, videoer og andet materiale kan downloades på WiFive – Det gode digitale fællesskab. 

Du kommer sammen med eleverne igennem fire emner: Den gode tone, teknologiforståelse, den gode stil og sikkerhed online. Der er dømt digital dannelse i skolen.

Digital dannelse i skolen er vigtigt

Danske børn og unge er enormt aktive på nettet. I 2014 havde hele 97% af de 13-årige én eller flere profiler på de sociale medier. Danske elever starter med at bruge de sociale medier tidligere end elever i de fleste andre europæiske lande, men uheldigvis er vi også blandt dem, som oftest bliver mobbet på nettet – og det ser ud til, at problemet er størst blandt de yngste brugere af de sociale medier.

Den nyeste forskning på området peger derfor på, at det er afgørende, at eleverne tilegner sig gode onlinevaner så tidligt som muligt. På den måde sikrer vi, at de yngre elever klædes ordentligt på, til når de skal færdes online på egen hånd. Hermed vil WiFive sammen med eleverne medvirke til at sikre det gode digitale fællesskab hos landets yngre elever.

Det handler også om sikkerhed

Digital dannelse i skolen er ikke kun et spørgsmål om at vide, hvordan man taler pænt og forstår teknologien. Der er store krav til, at eleverne forstår, hvordan de færdes sikkert, så deres data ikke bliver udnyttet. Og de skal dannes, så de kan træffe velovervejede valg på de digitale platforme.

På TDC’s hjemmeside kan du læse mere om, hvordan WiFive’s forløb kan styrke elevernes digitale dannelse. Undervisningsforløbet ender ud i, at eleverne tager det digitale kørekort.

DIgital dannelse - Emoji Eksperten