Vi har udviklet fire undervisningsmoduler i digital dannelse til indskolingen. Læs mere om modulerne herunder og download materialet gratis nederst på siden

BESKRIVELSE

Det første modul handler om den gode tone på nettet, som er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. Materialet giver eleverne viden om sociale medier og får dem til at reflektere over deres egen brug af disse. Derudover er der fokus på, hvordan fraværet af kropssprog i den digitale kommunikation kan give anledning til misforståelser. I forlængelse heraf lærer eleverne om emojis som et digitalt supplement til det fysiske kropssprog.

Dette modul kommer omkring de følgende færdigheds- og vidensmål:

– Eleven kan sætte sig ind i afsenderens og modtagernes oplevelse af kommunikationen.

– Eleven kan forstå eget og andres kropssprog.

– Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation.

– Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter.

LÆRINGSMÅL

Når forløbet er gennemført, har eleverne lært om:

– kendetegn for et socialt medie og eksempler på sociale medier

– hvordan misforståelser kan opstå online, og hvordan man undgår dem

– kropssprogets betydning for kommunikationen

– emojis, og hvordan forskellige mennesker kan opfatte dem forskelligt

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Ud over materialerne er der også brug for skriveredskaber samt et smartboard til at vise introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPoint-præsentationen er linket til YouTube; derfor er det vigtigt, at man i PowerPoint-præsentationen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videoerne vist.

BESKRIVELSE

Andet modul handler om teknologiforståelse. Digital dannelse handler nemlig ikke kun om at opføre sig pænt og behandle hinanden ordentligt på internettet. Det handler også om at kunne forstå, hvilken rolle teknologien spiller i vores liv, hvilken rolle den har spillet før i tiden, og hvad teknologien kan føre med sig af mere eller mindre ønskede konsekvenser for vores måde at være sammen på. Formålet med øvelserne i modul to er således at gøre eleverne i stand til at reflektere over disse emner. Eleverne præsenteres for mobiltelefonens udvikling fra en uhåndterlig klods til et multiværktøj, der passer i lommen, og de skal forholde sig til, hvordan deres bedsteforældre håndterede dagligdags udfordringer, som man i dag ville klare digitalt. Endelig skal eleverne selv prøve kræfter med at forstå internettet, og hvordan vi er digitalt forbundet.

Dette modul kommer omkring de følgende færdigheds- og vidensmål:

– Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.

– Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

– Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden.

LÆRINGSMÅL

Når forløbet er gennemført, har eleverne lært om:

– kommunikationsteknologiens udvikling fra tiden før mobiltelefonen og internettet og frem til i dag

– forskelle på fællesskaber, kommunikation og videnssøgning før og nu

– hvordan teknologien bag digital kommunikation fungerer

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Ud over materialerne er der også brug for skriveredskaber, saks og lim samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv. Videoerne i PowerPoint-præsentationen er linket til YouTube; derfor er det vigtigt, at man i PowerPoint-præsentationen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videoerne vist.

BESKRIVELSE

Tredje modul handler om den gode stil på nettet. Når man har nogle fælles interesser med personer i sit netværk, vil man typisk ønske at dele noget om denne interesse. Det kan ses som en måde at få eller holde kontakt med sine venner samt styrke venskabet. Eleverne skal i dette modul reflektere over, hvad der er god og dårlig stil at dele på nettet. Desuden skal de forholde sig til, hvorfor det er vigtigt at holde den gode stil på nettet, samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke holder en god stil.

Dette modul kommer omkring de følgende færdigheds- og vidensmål:

– Eleven kan sætte sig ind i afsenderens og modtagernes oplevelse af kommunikationen.

– Eleven kan begå sig i et virtuelt univers.

– Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet.

LÆRINGSMÅL

Når forløbet er gennemført, har eleverne lært om:

– fællesskaber og digitale fællesskaber

– hvad man kan og ikke kan tillade sig at dele på internettet

– at tage begrundet stilling til digitale dilemmaer

– at tage hensyn til dem, der står uden for et digitalt fællesskab

– aldersgrænser for sociale medier, og hvorfor de findes

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber, sakse, limstifter samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv. Videoerne i PowerPoint-præsentationen er linket til YouTube; derfor er det vigtigt, at man i PowerPoint-præsentationen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videoerne vist.

BESKRIVELSE

Fjerde modul handler om sikkerhed online, som er vigtigt i forhold til elevernes færden på internettet. I dette modul opnår eleverne viden om, hvad digitale fodspor er, hvordan cookies virker og hvad phishing betyder. Yderligere rummer materialet viden om emner som reklamer og adgangskoder, der lægger op til refleksion om sikkerhed online.

Modulet kommer omkring følgende færdigheds- og vidensmål:

– Eleven har viden om digitale fodspor.

– Eleven kan forholde sig bevidst til konsekvenserne af sin færden på internettet.

– Eleven kan begå sig i et virtuelt univers.

LÆRINGSMÅL

Når forløbet er gennemført, har eleverne lært om:

– cookies, digitale fodspor, og hvordan internettet tilpasser sig efter ens søgeadfærd

– phishingmails, og hvordan man genkender dem

– hvordan virksomheder tjener penge på hjemmesider, apps og spil, der i udgangspunktet er gratis

– sikker adfærd på internettet, herunder valg af sikre passwords

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for røde og grønne tegneredskaber samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv. Videoerne i PowerPoint-præsentationen er linket til YouTube; derfor er det vigtigt, at man i PowerPoint-præsentationen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videoerne vist.

Når du klikker download bliver du stillet en række spørgsmål, det er en stor hjælp, hvis du vil bruge 30 sekunder på at besvare dem. Du bliver stillet direkte videre til download, når du er færdig