Med det digitale kørekort fra WiFive har man mulighed for at afprøve sine færdigheder inden for digital dannelse. Kørekortet er bygget op om de fire temaer, som også behandles i undervisningsmaterialet. Hvert tema bliver indledt af en kort video, som sætter rammen, men også fungerer som lærings- og refleksionsvideo. Derefter skal man tage stilling til en række virkelighedsnære situationer og dermed demonstrere sine digitale færdigheder ud fra situationer, som man også kunne stå over for i hverdagen.

Generelt skal kørekortet skabe refleksion og overvejelse, snarere end at fokusere på rigtig og forkert. Det skyldes, at de digitale problematikker i høj grad kræver etiske overvejelser og afhænger af den konkrete kontekst, hvorfor et egentligt facit ikke altid findes. Til gengæld er der efter hvert spørgsmål en opfølgende kommentar, der skal sætte perspektiv på de forskellige handlemuligheder – og dermed understøtte den situationsbestemte refleksion.

Man kan med fordel tage det digitale kørekort som afslutning på undervisningsforløbet, men kørekortet kan også tages for sig selv.

Tag kørekortet på Clios platform

Se kørekort på Clio (Mellemtrin)Se kørekort på Clio (Indskoling)

Værd at vide:

  • For at starte kørekortet skal man indtaste sit navn. Såfemt man er elev eller lærer, skal man også indtaste skole og klasse.
  • Hvis man ønsker at få spørgsmålene læst op, skal man klikke på den lille emoji øverst til højre.
  • Når man er færdig med alle spørgsmålene, har man mulighed for at downloade sit helt eget digitale kørekort.
  • Har man indtastet sit navn og skole, vil dette blive vist automatisk på kørekortet.
  • Vi behandler naturligvis data i overensstemmelse med EU’s dataforordning.