WiFivemeersumik digitalikkut allagartartaarnermi digitalikkut perorsarsimassutsip iluani pisinnaasanik misileraanissamut periarfissaqalissaaq. Atuartitsissusiani sammisat eqqartorneqartut najoqqutaralugit allagartaq sanaajuvoq. Sammisat tamarmik videoliamik naatsumik aallartittarput, sinaakkusiillutik, aammali videuupput ilinniutissat isumaliutiginnitsitsisussallutik. Taakku kingorna ulluinnarni pisartut piviusorpalaartut arlallit isummerfigineqartassapput, taamaaliornikkullu digitalikkut pisinnaasat takutinneqarsinnaallutik.

Ataatsimut tamaat isigalugu allagartap eqqortut eqqunngitsullu isiginiarnagit isumaliutiginnitsitsillunilu eqqarsartitsisassaaq. Tamatumunnga pissutaavoq digitalimi ajornartorsiutit takkuttut assigiinngitsunik tunuliaquteqartarnerat, tassanilu iliuutsit aalajangersimaqqissaartumik aaqqiissutissaqanngillat naliligassaasarlutilli. Taammaattoq apeqqutit tamarmik oqaaseqarfigineqartarput iliuusissanik assigiinngitsunik ersersitsisunik, taakkulu pisut aallaavigalugit isumaliutiginnitsitsinissamut tunngaviliissapput.

Atuartitsinermik ingerlatsereernerup kingorna digitalikkut allagartaq pissarsiarineqarsinnaavoq, aammali immikkut pineqarsinnaalluni.

Paasissutissat pingaarutillit:

  • Allagartap aallartissagaanni ateq allanneqassaaq. Atuartuugaanni ilinniartitsisuugaanniluunniit atuarfik klasselu aamma allanneqassapput.
  • Videot allagartaqartikkusukkaanni videomiittoq ”CC” toorneqassaaq.
  • Apeqqutinik atuffatsikkusukkaanni emoji talerpillermi qullermiittoq toorneqasaaq.
  • Apeqqutit tamakkeraanni digitalikkut allagartaq aaneqarsinnaanngussaaq.
  • Ateq atuarfillu allassimagaanni allagartami ersissapput.
  • Soorunami EU-p paasissutissanut peqqussutaa naapertorlugu paasissutissat suliarissavagut.