Vi har udviklet fire undervisningsmoduler i digital dannelse til mellemtrinnet. Læs mere om modulerne herunder og download materialet gratis nederst på siden

BESKRIVELSE

Det første modul handler om den gode tone på nettet, som er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. Det er nemlig afgørende, at eleverne får en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at holde den god tone, når man kommunikerer online, hvis man ønsker at undgå misforståelser og uvenskaber. I dette modul skal eleverne derfor lærer om forskellen på online og offline kommunikation, ligesom eleverne får muligheden for at reflektere over og drøfte, hvorfor misforståelser let opstår, når man kommunikerer online. Afslutningsvis får eleverne selv mulighed for at udvikle gode råd, der skal sikre den gode tone på nettet.

MÅL

Når forløbet er gennemført, kan eleverne følgende:

– Eleverne kan vurdere konsekvenserne af egne og andres ytringer på nettet.

– Eleverne er bevidste om, hvor let misforståelser kan opstå.

– Eleverne kan komme med løsninger på problemer online.

– Eleverne ved, hvordan de er en god online kammerat.

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber samt et smartboard til at vise introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Til Print / læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPointet er linket til YouTube, derfor er det vigtig, at man i PowerPointen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videorne vist.

BESKRIVELSE

Andet modul handler om teknologiforståelse. Teknologiforståelse er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. Digital dannelse handler nemlig ikke kun om god digital adfærd, men det handler også om at kunne anvende og forstå teknologien. I modul to skal eleverne derfor lære at analysere og reflektere over hvilken rolle teknologien spiller i forskellige aspekter af vores liv, hvilken rolle teknologien historisk set har spillet, og hvad teknologien kan føre med sig af mere eller mindre ønskede konsekvenser for vores individuelle og fælles liv og for vores samfund som helhed. Samtidig skal eleverne selv prøve kræfter med at forstå internettet, og hvordan vi er digitalt forbundet. Modulet indeholder derfor en række øvelser, der fremme eleverne digitale forståelse og skaber bevidsthed om den teknologiske udvikling.

MÅL

Når forløbet er gennemført, kan eleverne følgende:

– Eleverne kan påtage sig roller i samtalesituationer.

– Eleverne har forståelse for både det positive og negative ved teknologiens udvikling.

– Eleverne har forståelse for, hvordan teknologien bag internettet fungerer, når de bruger internettet og mobilen.

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber, saks og lim samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner

TIP

Print /læs undervisningsvejledning som det første. Heri kan du finder du oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPointet er linket til YouTube, derfor er det vigtig, at man i PowerPointen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videorne vist.

BESKRIVELSE

Tredje modul handler om den gode stil på nettet, som er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. I dette modul opnår eleverne viden om sociale mediers placering i forhold til det offentlige og private rum, da skellet herimellem ofte udviskes ved brugen af sociale medier. Yderligere rummer materialet mulighed for, at eleverne selv skal reflektere over og drøfte i grupper, hvorfor det er vigtigt at holde den gode stil på nettet, samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis man ikke holder en god stil. I materialet bliver der ligeledes lagt vægt på den lovgivning, der findes om adfærd på nettet.

MÅL

Når forløbet er gennemført, kan eleverne følgende:

– Eleverne kan sætte sig i andres sted.

– Eleverne er bevidste om konsekvenserne af egne og andres ytringer på internettet.

– Eleverne ved, hvad forskellen er på det private rum og det offentlige rum.

– Eleverne ved, hvordan de kan være ansvarlig deltager på de sociale medier.

– Eleverne kan tage reflekteret stilling til situationer, der kan opstå i forbindelse med deres færden på internettet.

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber, saks, tegnestifter eller lærertyggegummi samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Print / læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPointet er linket til YouTube, derfor er det vigtig, at man i PowerPointen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videorne vist.

BESKRIVELSE

Fjerde modul handler om sikkerhed online, som er væsentligt element i forbindelse med elevernes selvstændige færden på internettet. Formålet med denne undervisning er, at eleverne får en forståelse af og viden om, hvad digitale fodspor er, og hvordan cookies virker. Yderligere rummer materialet mulighed for, at eleverne selv kan reflektere over og drøfte i grupper, hvilke digitale fodspor de efterlader på nettet, og hvilken betydning det har for deres privatoplysninger. Ligeledes får eleverne viden om, hvordan de selv kan begrænse den mængde af data, der ligger om dem på nettet.

MÅL

Når forløbet er gennemført, kan eleverne følgende:

– Eleverne ved, hvad cookies og digitale fodspor er.

– Eleverne er bevidste om egne og andres handlinger på internettet.

– Eleverne ved, hvordan man kan ændre egne privatindstillinger.

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber, malertape eller kridt samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Print / læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPointet er linket til YouTube, derfor er det vigtig, at man i PowerPointen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videorne vist.

Når du klikker download bliver du stillet en række spørgsmål, det er en stor hjælp, hvis du vil bruge 30 sekunder på at besvare dem. Du bliver stillet direkte videre til download, når du er færdig