Hvad går projektet ud på?

Den digitale udvikling har medført, at afstanden mellem mennesker aldrig har været kortere. Imidlertid er vores digitale interaktion på fx sociale medier ofte udfordret af mangel på fællesskab, normer og værdier. Derfor ønsker TDC Group og Danske Skoleelever at bringe eleverne tættere sammen og styrke de digitale fællesskaber gennem et stærkt samarbejde under titlen WiFive – det gode digitale fællesskab.

WiFive’s overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Det er helt essentielt for projektet, at eleverne – og ikke de voksne – bliver de centrale aktører i udviklingen af et fælles kodeks for positiv adfærd på de sociale medier og andre digitale kommunikationskanaler. Med udgangspunkt i samarbejdet med 25 flagskibsklasser (15 i indskolingen og 10 på mellemtrinnet) har projektet udarbejdet en række læringsmaterialer samt et digitalt kørekort for at understøtte undervisningen i god digital adfærd.