Hvad går projektet ud på?

Den digitale udvikling har medført, at afstanden mellem mennesker aldrig har været kortere. Imidlertid er vores digitale interaktion på f.eks. sociale medier ofte udfordret af mangel på fællesskab, normer og værdier. Derfor ønsker TDC Group og Danske Skoleelever at bringe eleverne tættere sammen og styrke de digitale fællesskaber gennem et nyt stærkt samarbejde under titlen WiFive – det gode digitale fællesskab.

WiFive’s overordnede formål er at styrke det digitale fællesskab blandt elever på mellemtrinnet. Det er helt essentielt for projektet, at eleverne – og ikke de voksne – skal være de centrale aktører i udviklingen af et fælles kodeks for positiv adfærd på de sociale medier og andre digitale kommunikationskanaler. Med udgangspunkt i samarbejdet med 10 flagskibsklasser har projektet udarbejdet et sæt af læringsmateriale samt et digitalt kørekort, der skal gøre det nemt at gennemføre kvalificerede forløb, som skal medvirke til at styrke den gode digitale adfærd blandt eleverne.

Hvorfor er digital dannelse vigtig?

Danske børn og unge er enormt aktive på nettet. I 2014 havde hele 97% af de 13-årige én eller flere profiler på de sociale medier. Danske elever starter med at bruge de sociale medier tidligere end elever i de fleste andre europæiske lande, men uheldigvis er vi også blandt dem, som oftest bliver mobbet på nettet – og det ser ud til at problemet er størst blandt de yngste brugere af de sociale medier. Den nyeste forskning på området peger derfor på, at det er afgørende, at eleverne tilegner sig gode onlinevaner så tidligt som muligt. På den måde sikrer vi, at de yngre elever klædes ordentligt på til, når de skal færdes online på egen hånd. Hermed vil WiFive – gennem elevernes egen stemme – medvirke til at sikre det gode digitale fællesskab hos landets yngre elever.