Den Digitale Skattejagt

Download udvidelsen, der har endnu mere fokus på teknologiforståelse

BESKRIVELSE

Dette add-on til vores WiFive-forløb er tænkt som en tre-i-en-oplevelse. Formålet med dette materiale er at sætte mere fokus på det teknologiske, så eleverne får en større forståelse for internettet og dets funktion i hverdagen. Materialet er delt i tre, og vi anbefaler at bruge alle tre dele, da de komplimenterer hinanden. Men det er udarbejdet, så opgaverne også kan fungere hver for sig. Der er blevet lagt vægt på at trække teknologien ud i de forskellige rum, herunder klasselokalet, i det fri og hjemme hos eleverne selv. 

LÆRINGSMÅL

Eleven får et historisk indblik i udviklingen af teknologien ift. internet og mobiltelefon 

Eleven forstår sig på teknologien bag internettet  

Eleven får viden om, hvad digitale data er 

Eleven kan forstå forskellen på WiFi og mobilnetværk 

Eleven kan reflektere over brug af teknologi 

FREMGANGSMÅDE

Første undervisningsgang foregår i klasselokalet, hvor læreren og eleverne kan følge et PowerPoint, som tager dem igennem 3 øvelser.  

Næste undervisningsgang foregår udenfor, hvor læreren har forberedt sig ved at hænge QR-koder rundt på skolen. Eleverne skal selv i grupper scanne og arbejde med spørgsmålene.

Sidste del er en hjemmeopgave, hvor eleverne selv skal på jagt efter devices derhjemme, trække nogle ”dig-i-tale” samtalekort og besvare dem sammen med forældre, venner eller bekendte.  

MATERIALER

Del 1:  

  • PowerPoint til at stilladsere undervisningen i klassen. 
  • 3 opgaver til del 1, fordelt på 7 forskellige ark.  

Del 2:  

  • QR-koder, som skal klippes ud og hænges rundt på skolen.  
  • Eleverne bruger deres egne telefoner. 

Del 3:  

  • 2 opgaver, som eleverne får med hjem, herunder samtalekortene ”Dig-i-tale”.  

TID

Hver del kan afvikles på en undervisningslektion. Det vil sige, at der er to undervisningslektioner i alt, og en hjemmeopgave der skal samles op på efterfølgende.  

TIP

Hvis man som dansklærer er for presset på tid til at snakke om digital dannelse, så kan man i denne udvidelse gå sammen med natur/teknologilæreren, da dette modul passer ind i de relevante fælles mål, fx ”eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.” 

Det kan være en god idé at se videoerne i PowerPoint på forhånd for at få en hurtig indføring i materialet og en overordnet viden om digitale data

Når du klikker download, bliver du stillet en række spørgsmål. Det er en stor hjælp, hvis du vil bruge 30 sekunder på at besvare dem. Du bliver stillet direkte videre til download, når du er færdig.