[std alias="wifive_indskoling"]

BESKRIVELSE

Andet modul handler om teknologiforståelse. Digital dannelse handler nemlig ikke kun om at opføre sig pænt og behandle hinanden ordentligt på internettet. Det handler også om at kunne forstå, hvilken rolle teknologien spiller i vores liv, hvilken rolle den har spillet før i tiden, og hvad teknologien kan føre med sig af mere eller mindre ønskede konsekvenser for vores måde at være sammen på. Formålet med øvelserne i modul to er således at gøre eleverne i stand til at reflektere over disse emner. Eleverne præsenteres for mobiltelefonens udvikling fra en uhåndterlig klods til et multiværktøj, der passer i lommen, og de skal forholde sig til, hvordan deres bedsteforældre håndterede dagligdags udfordringer, som man i dag ville klare digitalt. Endelig skal eleverne selv prøve kræfter med at forstå internettet, og hvordan vi er digitalt forbundet.

Dette modul kommer omkring de følgende færdigheds- og vidensmål:

– Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.

– Eleven har viden om fællesskaber før og nu.

– Eleven har viden om teknologiudvikling gennem tiden.

LÆRINGSMÅL

Når forløbet er gennemført, har eleverne lært om:

– kommunikationsteknologiens udvikling fra tiden før mobiltelefonen og internettet og frem til i dag

– forskelle på fællesskaber, kommunikation og videnssøgning før og nu

– hvordan teknologien bag digital kommunikation fungerer

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Ud over materialerne er der også brug for skriveredskaber, saks og lim samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv. Videoerne i PowerPoint-præsentationen er linket til YouTube; derfor er det vigtigt, at man i PowerPoint-præsentationen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videoerne vist.

[std alias="wifive_indskoling"]