[std alias="wifive_indskoling"]

BESKRIVELSE

Det første modul handler om den gode tone på nettet, som er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. Materialet giver eleverne viden om sociale medier og får dem til at reflektere over deres egen brug af disse. Derudover er der fokus på, hvordan fraværet af kropssprog i den digitale kommunikation kan give anledning til misforståelser. I forlængelse heraf lærer eleverne om emojis som et digitalt supplement til det fysiske kropssprog.

Dette modul kommer omkring de følgende færdigheds- og vidensmål:

– Eleven kan sætte sig ind i afsenderens og modtagernes oplevelse af kommunikationen.

– Eleven kan forstå eget og andres kropssprog.

– Eleven har viden om digitale profiler og digital kommunikation.

– Eleven kan iagttage forskelle på talt sprog, skrevet sprog og andre modaliteter.

LÆRINGSMÅL

Når forløbet er gennemført, har eleverne lært om:

– kendetegn for et socialt medie og eksempler på sociale medier

– hvordan misforståelser kan opstå online, og hvordan man undgår dem

– kropssprogets betydning for kommunikationen

– emojis, og hvordan forskellige mennesker kan opfatte dem forskelligt

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Ud over materialerne er der også brug for skriveredskaber samt et smartboard til at vise introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner.

TIP

Læs undervisningsvejledningen som det første. Heri kan du finde oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPoint-præsentationen er linket til YouTube; derfor er det vigtigt, at man i PowerPoint-præsentationen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videoerne vist.

[std alias="wifive_indskoling"]