WiFive på EMU - Danmarks læringsportal

EMU – Danmarks Læringsportal fremhæver nu WiFive som et af de digitale læringsforløb, som skoler kan bruge gratis under skolenedlukningen. Fælles for forløbene er, at de er velegnet til brug både ved fjernundervisning og i forbindelse med almindelige undervisning på skolen.

Se oversigten på emu.dk

WiFive ligger altid gratis tilgængeligt til både indskolings- og melletrinsklasser.