BESKRIVELSE

Andet modul handler om teknologiforståelse. Teknologiforståelse er et væsentligt element i elevernes digitale dannelse. Digital dannelse handler nemlig ikke kun om god digital adfærd, men det handler også om at kunne anvende og forstå teknologien. I modul to skal eleverne derfor lære at analysere og reflektere over hvilken rolle teknologien spiller i forskellige aspekter af vores liv, hvilken rolle teknologien historisk set har spillet, og hvad teknologien kan føre med sig af mere eller mindre ønskede konsekvenser for vores individuelle og fælles liv og for vores samfund som helhed. Samtidig skal eleverne selv prøve kræfter med at forstå internettet, og hvordan vi er digitalt forbundet. Modulet indeholder derfor en række øvelser, der fremme eleverne digitale forståelse og skaber bevidsthed om den teknologiske udvikling.

MÅL

Når forløbet er gennemført, kan eleverne følgende:

– Eleverne kan påtage sig roller i samtalesituationer.

– Eleverne har forståelse for både det positive og negative ved teknologiens udvikling.

– Eleverne har forståelse for, hvordan teknologien bag internettet fungerer, når de bruger internettet og mobilen.

FREMGANGSMÅDE

Der er udarbejdet en undervisningsplan til modulet, så det er lige til at downloade og følge. Derudover er der også lavet en PowerPoint-præsentation, som du kan downloade og anvende, når du skal undervise eleverne i modulet. I præsentationen finder du både fremgangsmåde, øvelser og dertilhørende videoer.

MATERIALER

Til dette modul skal du printe materialerne. Udover materialerne er der også brug for skriveredskaber, saks og lim samt et smartboard til at vise bl.a. introduktionsvideoen på.

TID

Dette modul kan afvikles på to undervisningslektioner

TIP

Print /læs undervisningsvejledning som det første. Heri kan du finder du oplysninger om øvelserne, fremgangsmåden, formålet mv.
Videoerne i PowerPointet er linket til YouTube, derfor er det vigtig, at man i PowerPointen tillader adgang til eksternt indhold fra internettet – ellers kan man få problemer med at få videorne vist.